Baack.com Kişisel Bilgi Koruma Politikası ve Tüm Hizmetleri ve Uygulamaları

1. Genel

1.1. Bu Politika, Kişisel Verilerin işlenmesi ve Baack.com'u (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır) ziyaret eden ve hizmetlerini ve uygulamalarını kullanan kişilere (bundan sonra "Kullanıcılar" olarak anılacaktır) ait kişisel bilgilerin korunması yöntemini tarif etmektedir.

1.2. Bu Politikanın amacı, Kişisel Veriler dâhil olmak üzere kullanıcı bilgilerinin yetkisiz erişime ve ifşa edilmeye karşı korunmasını sağlamak ve Kullanıcıların gizlilik haklarını güvence altına almaktır.

1.3. Web Sitesi Kullanıcılarının Kişisel Bilgilerinin toplanması, işlenmesi, depolanması, transferi ve imha edilmesi ile ilgili kurallar, bu Politika ve Web Sitesi Yönetimi tarafından sağlanan diğer resmi belgelerle belirlenmiştir.

1.4. Politikanın mevcut sürümü kamuya açık bir belgedir ve herhangi bir İnternet kullanıcısı tarafından Baack.com/home/privacy adresinden erişilebilir. Web Sitesi Yönetimi, bu Politikayı değiştirme ve güncellenmiş Politikayı, Baack.com/home/privacy adresindeki bu Web Sitesinde yayınlayarak Kullanıcılara bildirme hakkına sahiptir. Bu Politikada yapılacak herhangi bir değişiklik yayınlanması ile birlikte yürürlüğe girer.

1.5. Kullanıcının, Hizmete kaydolması ve kullanması bu Politika koşullarını kabul ettiği anlamına gelir.

1.6. Kullanıcı eğer bu Politikayı kabul etmiyorsa, Web Sitesini ve Hizmetlerini kullanmayı derhal bırakması rica olunur.

2. Kullanım Şartları

2.1. Bu Web Sitesini, Hizmetlerini ve Uygulamalarını (bundan böyle "Web Sitesi Hizmetleri" olarak anılacaktır), kullanıma sunan Web Sitesi Yönetimi, makul bir şekilde ve iyi niyetle hareket ederek, Kullanıcının:

2.1.1. Bu Web Sitesine kaydolmak ve kullanmak için gerekli tüm haklara sahip olduğunu;

2.1.2. Web Sitesi Hizmetlerinin kullanımı için gerekli olduğu ölçüde kendisi hakkında gerçek bilgi sağladığını;

2.1.3. Web Sitesinde yayınlanan her türlü bilginin diğer Web Sitesi Kullanıcıları ve İnternet Kullanıcıları tarafından kullanılabilir hale getirilebileceğinin ve bu kullanıcılar tarafından kopyalanıp dağıtılabileceğinin tamamen farkında olduğunu varsaymaktadır.

2.2. Web Sitesi Yönetimi, Kullanıcılardan aldığı Kişisel Bilgilerin doğruluğundan sorumlu değildir ve Kullanıcıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi için böyle bir doğrulamanın gerektiği durumlar hariç, Web Sitesi Yönetimi bu bilgileri doğrulamamaktadır.

3. Bilgi İşlemenin Amaçları

Web Sitesi Yönetimi, Kullanıcılara karşı Web Sitesinin ve tüm Hizmetlerinin ve Uygulamalarının kullanımı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek için Kişisel Veriler de dâhil olmak üzere Kullanıcı Bilgilerini işler.

4. Kullanıcı Bilgisi

4.1. Kullanıcıların Kişisel Verileri şunları içerir:

4.1.1. Kullanıcı tarafından sağlanan e-posta adresi;

4.1.2. Kullanıcı tarafından sağlanan ad ve soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, elektronik cüzdan numarası ve/veya banka kartı numarası;

4.1.3. Web Sitesi Yönetiminin, Web Sitesi Kullanım Politikasından kaynaklanan Kullanıcılara karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayan Web Sitesi Yönetimi talebi üzerine Kullanıcı tarafından ayrıca sağlanan diğer veriler. Web Sitesi Yönetimi, Kullanıcıdan kimlik belgesinin bir kopyasını veya Kullanıcının adı, soyadı ve fotoğrafını içeren diğer tür bir belgeyi isteme hakkını saklı tutar. Web Sitesi Yönetimi ayrıca, kendi takdirine bağlı olarak, üçüncü tarafların haklarının ihlalini önlemek ve kullanıcıyı tanımlamak için gerekli ve lazım olacak ek bilgi talep etme hakkına sahiptir.

4.2. Web Sitesi Yönetimi tarafından işlenen diğer Kullanıcı Bilgileri şunları içerir:

4.2.1. Kullanıcı Web Sitesi'ne eriştiğinde elde edilen ek veriler; cihazlarla ilgili teknik bilgiler ve Web Sitesi ile teknik etkileşim bilgileri (Kullanıcının ana bilgisayar IP adresi, işletim sistemi, tarayıcı tipi, coğrafi konumu ve İnternet sağlayıcısı dâhil);

4.2.2. Web sitesine yer imleri (çerezler) kullanılarak erişildiğinde otomatik olarak elde edilen veriler;

4.2.3. Kullanıcının Web Sitesi üzerindeki faaliyetleri sonucu Web Sitesi Yönetimi tarafından alınan bilgiler.

4.3. Teknik Cihazlar Hakkında Bilgi Toplama

Web Sitesi İdaresi, Kullanıcının Web Sitesi Hizmetlerine erişmesi için gereken verileri toplar; bu veriler aşağıdaki amaçlar için gereklidir:

 • Web Sitesinin işlevselliğini korumak ve değerlendirmek
 • Web Sitesinin içeriğini kişiselleştirmek ve içeriğe dayalı reklamları görüntülemek.

Web Sitesi Yönetimi, kullanıcıların teknik cihazları hakkında aşağıdaki bilgileri otomatik olarak aldığını Kullanıcılara bildirir:

 • IP adresi;
 • Ülke kodu;
 • IDFV, Android Reklam ID, IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği);
 • Push bildirimleri belirteci.

Bu verilerden bazıları cihazı özgün şekilde tanımlayabilir ancak Kullanıcıyı tanımlamaz. Bazı ülkelerin yasalarına göre cihazı tanımlayan bilgiler Kişisel Bilgi olarak kabul edilir.

5. Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması, İşlenmesi, Saklanması, Aktarılması ve İmha Edilmesi

5.1. Kullanıcının kişisel verileri Web Sitesi tarafından şu aşamalarda toplanır:

 • Kayıt sırasında;
 • Kullanıcı daha sonra ek kişisel bilgi gönderdiğinde.

5.1.1. Bu Politikanın 4.1.1. Maddesinde açıklanan Kişisel Bilgiler, Kullanıcı tarafından sağlanır ve Web sitesinde kayıt işleminin tamamlanması için gerekli asgari düzeydeki bilgidir.

5.1.2. Bu Politikanın 4.1.2. Maddesinde açıklanan Kişisel Bilgiler, Kullanıcı tarafından Benim Sayfam bölümündeki Düzenle sekmesini kullanarak kendi inisiyatifiyle ilave olarak sağlanır.

Kullanıcı, kendi kişisel sayfasında herhangi bir bilgiyi yayınlarken, söz konusu bilgilerin İnternet sitesinin mimarisi ve işlevselliği göz önünde bulundurularak diğer İnternet kullanıcılarına açık olabileceğinin tamamen farkındadır ve bu durumu kabul eder.

5.2. Kişisel Bilgi İşleme İlkeleri:

 • Kişisel Veriler yasal olarak işlenir;
 • Kişisel Veriler iyi niyetle işlenir;
 • Kişisel Veriler, işlendiği orijinal amaç ile bağdaşmayan bir amaç için işlenmemelidir;
 • Kişisel Veriler, Kişisel Veri işlemenin amaçlarına hizmet eder;
 • Otomatik olmayan işlemlerin yasalarca gerekli olduğu durumlar haricinde Kişisel Verilerin işlenmesinde otomatik sistemler kullanılır.

5.3. Kişisel Veriler sadece elektronik ortamda saklanır.

5.4. Kullanıcıların Kişisel Verileri, bu Politika tarafından açıkça belirtilmedikçe üçüncü taraflara aktarılamaz:

 • Kullanıcı tarafından talimat verildiği veya kabul edildiği takdirde, Kullanıcının kişisel verileri, gizlilik yükümlülüklerini üstlenmesi koşuluyla Web Sitesi Yönetiminin üçüncü taraf yüklenicilerine aktarılabilir.
 • Kullanıcıların Kişisel Verileri, devlet kurumlarının (yerel özerk yönetimler) talebi üzerine yasanın gerektirdiği şekilde sağlanır.

Bu amaçların gerçekleşmesini sağlamak için, Kullanıcı aşağıdakileri kabul eder:

 • Yürürlükteki yasalara tabi olarak Kişisel Verilerinin, Web Sitesi Yönetimi tarafından toplanmasını, işlenmesini, depolanmasını, sistematik hale getirilmesini, çıkarılmasını, karşılaştırılmasını ve kullanılmasını;
 • Verilerin Web sitesi Yönetimi ve/veya bu paragrafta belirtilen kişiler tarafından işlenmesi amacıyla, Web Sitesi Yönetiminin, verilerin otomatik işlenmesiyle elde edilen sonuçları edinmesinin ve rakam ve/veya metin değerler ve tanımlayıcılar formatında farklı bilgi değerlendirme modellerini kullanarak bağlantılı kuruluşlara ve ortaklarına aktarmasını.

5.5. Kullanıcının kişisel Verileri aşağıdaki durumlarda imha edilir:

 • Kullanıcı bu verileri kendi inisiyatifi ile kişisel sayfasından kaldırdığında;
 • Web Sitesi Yönetiminin, Web Sitesi kullanım kurallarında tanımlanan durumlarda Kullanıcı tarafından yayınlanan Kullanıcının profilini kaldırdığında.

6. Kullanıcı Hakları ve Yükümlülükleri

6.1.Kullanıcı şu haklara sahiptir:

6.1.1.Giriş ve şifresini kullanarak herhangi bir kısıtlama veya bedel olmaksızın kendi bilgisine erişim.

6.1.2. Yeni bilgilerin güncel ve doğru olması koşuluyla, Web sitesinde Kullanıcının kişisel sayfasında önceden sağladığı bilgilerde değişiklik yapma.

6.1.3. Web sitesindeki kişisel sayfalarından bilgileri silmek;

6.1.4. Eğer aşağıdaki nitelikteyse, Web Sitesi Yönetiminden Kişisel Verilerinin güncellemesini veya silinmesini talep etmek:

 • Eksik;
 • Eski tarihli;
 • Yanlış;
 • Yasa dışı yollardan edinilmiş;
 • Verilerin beyan edilen işleme amacı için gerekli olmaması veya 6.1.2 ve 6.1.3 maddelerinde belirtilen eylemlerin uygulanamaması halinde.

7. Kullanıcı Bilgilerinin Korunması

7.1. Web Sitesi Yönetimi, Kullanıcının Kişisel Verilerinin yanlışlıkla veya yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından erişiminden korunmasını sağlamak için teknik, organizasyonel ve yasal önlemleri alır.

7.2. Kullanıcı, Web Sitesi oturum açma ve şifre bilgisini gizli tutmaktan sorumludur. Kullanıcı, Hizmeti kullanma hakkını herhangi bir üçüncü tarafa, bedelsiz veya ücret karşılığı devredemez ve ayrıca oturum açma bilgisini ve şifresini gizli tutmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

8. Geçerliliğin Sınırlandırılması

Bu Politika, herhangi bir üçüncü tarafın eylemleri için geçerli değildir. Web Sitesi Yönetimi, Kullanıcının Kişisel Bilgilerine erişim sağlayan üçüncü tarafların eylemlerinden sorumlu değildir.

Şifre kurtarma

Please complete "E-mail" field.
A letter containing a password recovery link will be sent to the indicated address